THE MALL GROUP
  
  

  
  
  


  
  
  
  
  
    	  กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน “12th Annual Shopping Malls Summit Bangkok”

18 May 2023

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน “12th Annual Shopping Malls Summit Bangkok” งานสัมมนาระดับนานาชาติ ที่จะช่วยเปิดโลกของการพัฒนารีเทลให้มีความพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล  จัดโดย Trueventus องค์กรชั้นนำอันทรงเกียรติที่มีส่วนร่วมในการจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ มีภารกิจหลักคือการสร้างแพลตฟอร์มขนาดใหญ่และครอบคลุมในการสร้างเครือข่ายสำหรับมืออาชีพ  โดยมีสมาชิกที่มีประสบการณ์ร่วมกันสร้างโปรแกรมสำหรับการเปลี่ยนความคิดให้เป็นจริง และการวิจัยสำหรับธุรกิจทั้งเก่าและใหม่เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและเข้าถึงได้  โดยงานนี้ วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ Future Retail การขับเคลื่อนอนาคตธุรกิจค้าปลีกสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน งานจัดที่  True Icon Hall ชั้น 7 ไอคอนสยาม