THE MALL GROUP
  
  

  
  
  


  
  
  
  
  
    	  เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ THE MALL GO GREEN "ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY ECOSYSTEM" ตามหลัก BCG และ ESG

16 Sep 2022

 เนื่องในวันโอโซนโลก 16 กันยายน 2565

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ THE MALL GO GREEN "ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY ECOSYSTEM" ตามหลัก BCG และ ESG

พร้อมร่วมสนับสนุน SET สานต่อโครงการ CARE THE WILD “ปลูกป้อง” PLANT & PROTECT”

ทำกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า” จำนวน 30.5 ไร่  รวม 6,100 ต้น ณ ป่าชุมชนบ้านนาหวาย อ.นาหมื่น จ.น่าน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ลดความแห้งแล้ง และลดโลกร้อนซึ่งป่าจะช่วยดูดซับมลพิษ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 54,900  กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมสร้างแหล่งอาหารสร้างรายได้แก่ชุมชนให้อยู่ร่วมกันกับป่าอย่างยั่งยืน

 

#TheMallGroup