THE MALL GROUP
  
  

  
  
  


  
  
  
  
  
    	  The Mall รับรางวัลจาก Thailand Social Awards 2021

08 Apr 2021THAILAND ZOCIAL AWARDS คือ งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับวงการโซเชียลที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียล โดยมอบรางวัลเพื่อเชิดชูผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรม, บุคคลบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง, ผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียล โดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนา ZOCIAL METRIC เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การวัดผลผู้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียล ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายแวดวงเพื่อความสมบูรณ์ของผลการตัดสิน งาน THAILAND ZOCIAL AWARDS ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2013 ในนามบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

THE MALL ได้รับรางวัล WINNER BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA 
สาขา DEPARTMENT STORE จาก THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021

#TZA2021 #THAILANDZOCIALAWARDS2021 
#THEMALLTHAILAND